Tietosuojaseloste

Taito Lappi ry

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 1.12.2020.

Henkilötietojen käsittely

Taito Lappi ry on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Millaisia tietoja asiakkaista / yhteistyökumppaneista käsitellään?

Taito Lappi ry kerää asiakkaista / yhteistyökumppaneista vain kunkin asiointitarpeen mukaisia tietoja. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Niissä tapauksissa joissa rekisteri on Taito Lappi ry:n alihankkijan ylläpidossa, on rekisterin ylläpitäjän kanssa tehty sopimus, joka ei ole ristiriidassa rekisterin kerääjän käytänteiden kanssa.

Erilaiset rekisterit ja niihin tallennettu tieto

Keräämme tietoja voidaksemme palvella asiakkaitamme. Eri tarkoituksiin keräämme eri tietoja ja tietoja säilytetään aina luottamuksellisesti ja tietoturva huomioon ottaen.

Laskutusasiakas

Tiedot kerätään tilausten toimittamista varten.

Kerättävät tiedot: nimi ja yhteystiedot, kuten, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakasnumero, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot ja tarjonnanestotiedot.

Asiakassuhde syntyy, kun tuote laskutetaan asiakkaalta.

  Jäsenrekisteri

  Tiedot kerätään jäsenrekisterin ylläpitoa ja tiedotusta varten.

  Kerättävät tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja jäsenyyspaikkakunta.

  Jäsenyys syntyy kun asiakas on täyttänyt yhdistyksen jäsenanomuksen ja maksanut jäsenmaksulaskun. Jäsenen katsotaan eronneen, jos hän on kirjallisesti jättänyt eroilmoituksen tai jäsenmaksulaskun erääntymisestä on kulunut yksi (1) vuosi. Vanhat jäsentiedot hävitetään eron myötä.

   Uutiskirjerekisteri

   Tiedot kerätään tiedotusta ja markkinointia varten.

   Kerättävät tiedot: nimi ja sähköpostiosoite.

    Kurssiasiakkaat

    Tiedot kerätään kurssin organisointia ja asiakkaan informointia varten.

    Kerättävät tiedot: nimi, sähköposti ja puhelinnumero. Asiakassuhde syntyy kun asiakas ilmoittautuu kurssille. Rekisteristä kerätään osallistujatietoja tilastointia varten

    Kilpailut, palkinnot, tutkimukset

    Tiedot kerätään kilpailun / palkitsemisen järjestämistä ja asiakasyhteydenpitoa varten.

    Kerättävät tiedot: nimi ja yhteystiedot, kuten, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kunkin palkitsemisen kannalta tarpeellinen asiakasinformaatio.

    Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot. Asiakkaan antamat kuvat ja suostumukset.

     Verkkopalveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

     Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, Google Analytics tallentamat tiedot.

     Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.

     Sijaintitiedot, kuten GPS:n tai WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla lasketut koordinaatit, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.

     Analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

      Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

      Käsittelemme henkilötietoja vain edellä määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

      Lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisiin velvollisuuksiimme, kuten kirjanpitoon, sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja palvelun jatkuvuuden takaamiseksi (esimerkiksi tallentamalla varmuuskopioita).

      Millä perusteella henkilötietojani käsitellään?

      Käsittelemme henkilötietoja eri oikeusperusteilla riippuen tilanteesta ja käyttötarkoituksesta.

      Sopimus: Kun tilaat tai ostat palveluitamme, käsittelemme tietojasi perustuen sopimussuhteeseen. Sopimusta varten käsittelemme vain tietoja jotka ovat tarpeen sovitun palvelun toimittamista varten, eli tyypillisesti yhteystietoja sekä palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen tarvittavia tietoja.

      Suostumus: Kun lähetämme sinulle sähköisiä markkinointiviestejä tai kohdennamme sinulle mainontaa verkkopalveluissa, käsittelemme tietojasi suostumukseen perustuen.

      Lakisääteinen velvollisuus: Säilytämme laskutus/maksutietoja lain vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten.

      Oikeutettu etu: Oikeutetulla edulla viitataan yrityksemme tarpeeseen käsitellä tietoa liiketoiminnan hallintaan ja sen kehittämistä varten. Näillä toimenpiteillä varmistamme myös asiakkaan etujen toteutumisen.

       Kuinka kauan tietojani säilytetään?

       Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen edellä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

       Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

       Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muussa kuin viranomaisen määräämässä tilanteessa.

       Evästeet verkkopalveluissa

       Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

       Palveluissamme on käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.

       Tietojen tarkastusoikeus

       Asiakkaalla on oikeus pyytää omien tietojen tallennuksesta tietoja, pyytää tietojen oikaisua, rajoitusta ja poistoa, niillä ehdoin, että edelleen asiakkuuden hoito voidaan järjestää asianmukaisesti.

       Asiakkaalla on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus.

       Asiakas voi valittaa henkilötietojen käsittelystä valvovalle viranomaiselle. Valituksen voi tehdä tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuston kautta: http://www.tietosuoja.fi/fi/.

       Nämä oikeudet voidaan toteuttaa vain, jos pystymme tunnistamaan käyttäjän henkilökohtaisesti.

       Yhteystiedot ja pyynnöt

       Käyttäjä voi lähettää tietosuojaan ja tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset markkinoinnin tai mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot alla olevaan osoitteeseen.

       Rekisterinpitäjä:

       Taito Lappi ry
       Pohjolankatu 4, 96100 Rovaniemi

       Y-tunnus 0192379-8