Verkossa ja etänä hanke

 

Taito Lappi on käynnistänyt EAKR-rahoitteisen ”Verkossa ja etänä” -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää käsityöalalle sopivia toimintamalleja sekä ideoida uusia, innovatiivisia palveluja ja tuotteita tarjottavaksi sähköisten välineiden kautta tai etänä. Kehittämistarve on lähtenyt liikkeelle kevään koronaepidemian vaikutuksista käsityöalaan.

Hankkeessa lähdetään liikkeelle esiselvityksestä, jossa kootaan tietoa kyselyjen ja taustatietojen keräämisen avulla. Kyselyt toteutetaan käsityöalan toimijoille ja harrastajille. Kerättyä tietoa käytetään sähköisiin palveluihin perustuvien toimintamallien ideointiin ja kehittämiseen palvelumuotoilun avulla. Toimintamalleja testataan ja niiden soveltuvuudesta käsityöalalle tuotetaan tietoa.

Hankeaika 1.6.-31.12.2020
Budjetti: 55 852€
EAKR ja valtion tuki: 50 267€
Hankkeen rahoittajat: Lapin liitto: EAKR, Rovaniemen kaupunki, Taito Lappi

Yhteystiedot

Laura Laivamaa, p. 040 197 8897, laura.laivamaa(at)taitolappi.fi tai toimisto(at)taitolappi.fi

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja

Koronaepidemian vaikutukset käsityöalaan

Käsillä tekeminen koronan aikana - käsityömuistoja

Kädentaitojen verkkokurssit - koontia

Käsityön harrastaminen koronaepidemian aikana

Käsityöalan yrittäminen koronaepidemian aikana

Sähköiset työkalut 

Käsityöalalle sopivat verkkokaupat ja alustat

Käsitöitä verkossa ja etänä