Verkossa ja etänä hanke

 

Taito Lappi on käynnistänyt EAKR-rahoitteisen ”Verkossa ja etänä” -hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää käsityöalalle sopivia toimintamalleja sekä ideoida uusia, innovatiivisia palveluja ja tuotteita tarjottavaksi sähköisten välineiden kautta tai etänä. Kehittämistarve on lähtenyt liikkeelle kevään koronaepidemian vaikutuksista käsityöalaan.

Hankkeessa lähdetään liikkeelle esiselvityksestä, jossa kootaan tietoa kyselyjen ja taustatietojen keräämisen avulla. Kyselyt toteutetaan käsityöalan toimijoille ja harrastajille. Kerättyä tietoa käytetään sähköisiin palveluihin perustuvien toimintamallien ideointiin ja kehittämiseen palvelumuotoilun avulla. Toimintamalleja testataan ja niiden soveltuvuudesta käsityöalalle tuotetaan tietoa.

Hankeaika 1.6.-31.12.2020
Budjetti: 55 852€
EAKR ja valtion tuki: 50 267€
Hankkeen rahoittajat: Lapin liitto: EAKR, Rovaniemen kaupunki, Taito Lappi

Yhteystiedot

Päivi Kuvaja, p. 040 530 9879, paivi.kuvaja@taitolappi.fi
Merja Timonen, p. 0400 176 447, merja.timonen@taitolappi.fi