Taito Käsityökoulu Peukku

 

TAITO KÄSITYÖKOULU PEUKKU

Taito Käsityökoulu Peukku on iloisen tekemisen ja onnistumisen paikka. Annamme käsityön taiteen perusopetuksen mukaista opetusta lapsille ja nuorille. Aikuisille löytyy käsityön harrastusryhmiä, joissa tehdään käsitöitä monilla eri tekniikoilla.

Käsityökoulu Peukussa tehdään ja tuunataan, suunnitellaan ja muotoillaan. Opitaan tekemisen eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen. Tärkeää on käsityön tekemisen ja kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja rohkeus tulkita taidetta persoonallisesti. Opiskelu avaa uusia mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin sekä niiden merkitysten ymmärtämiseen. Käsityökoulu Peukussa tutustutaan erilaisiin tekniikkoihin ja materiaaleihin monipuolisesti.

KÄSITYÖKOULU PEUKUN RYHMÄT

Lasten ja nuorten käsityön taiteen perusopetus jakaantuu varhaisiän opintoihin (naperot ja minit) sekä perus- ja jatko-opintoihin (ns. syventävät). Opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa, iltapäivisin ja iltaisin, 30 kertaa lukuvuodessa. Opetustuntien määrä vaihtelee ikäluokkien mukaan. Oppilaaksi haluavalta ei vaadita erityislahjakkuutta, mutta kiinnostus käsillä tekemiseen, ennakkoluulottomuus ja halu oppia uusia asioita ovat tärkeitä. Ryhmissä opetellaan ja harjoitellaan käsillä tekemisen taitoja, kokeillaan erilaisia tekniikoita sekä materiaalien ja välineiden turvallista käyttöä. 

Naperot (6-7 -vuotiaat)

Naperot ryhmässä kokeillaan ja harjoitellaan taitoja, erilaisia tekniikoita sekä materiaalien ja välineiden turvallista käyttöä. Lapset pääsevät suunnittelemaan ja tekemään persoonallisia, omannäköisiä käsitöitä. 

15 kokoontumiskertaa / lukukausi

Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 16.15-17.15 viikosta 35 alkaen.

Ilmoittaudu täällä

Minit (8-9 -vuotiaat)

Minit ryhmässä kokeillaan uusia taitoja ja harjoitellaan materiaalien ja tekniikoiden monipuolista käyttöä. 

Ryhmät kokoontuvat maanantaisin, tiistaisin tai keskiviikkoisin 15 kokoontumiskertaa / lukukausi.

Kokoontumisajat

Maanantain minit klo 14 - 15.30

Tiistain minit klo 14 - 15.30

Keskiviikon minit klo 14 - 15.30

Ilmoittaudu täällä

Perusryhmä (10 vuotta ja vanhemmat)

Perusryhmässä kokeillaan uusia käsityötaitoja ja harjoitellaan materiaalien ja tekniikoiden monipuolista käyttöä. 

15 kokoontumiskertaa / lukukausi 

Kokoontumisajat

Perusryhmät kokoontuvat tiistaisin tai keskiviikkoisin klo 16 - 18, 15 kertaa / lukukausi.

Tiistain perusryhmä klo 16 - 18

Keskiviikon perusryhmä klo 16 - 18

Ilmoittaudu täällä

Jatkoryhmä (yli 13-vuotiaat)

Jatkoryhmässä syvennetään käsityötaitojen osaamista sekä harjoitellaan materiaalien ja tekniikoiden monipuolista käyttöä. 

15 kokoontumiskertaa / lukukausi 

Kokoontumisajat

Jatkoryhmä kokoontuu maanantaisin klo 16 - 18.

Ilmoittaudu täällä

Aikuiset

Aikuisten ryhmissä kokeillaan ja harjoitellaan erilaisia käsityötekniikoita monipuolisesti. 

15 kokoontumiskertaa / lukukausi, kaksi tuntia kerrallaan. Ryhmät kokoontuvat iltapäivisin / iltaisin.

Ilmoittaudu täällä