Käsityö kuntouttaa! -hanke

Helmikuussa 2020 käynnistettiin ESR rahoituksella Käsityö kuntouttaa! kehittämishanke: Käsityö kuntouttaa! Hankkeessa kehitetään uusia palvelumalleja ja työkaluja kädentaitojen ja luontolähtöisten kädentaitojen matalan kynnyksen kuntouttavaan työtoimintaan.

Kehitystyötä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa ja asiantuntijaryhmän tuella.
Kehitystyön tulokset jalkautetaan käytäntöön kahdessa koulutuksessa myöhemmin hankkeen aikana. Palvelumalleista ja toimintakorteista julkaistaan myös sähköiset versiot, jota ovat kaikkien kädentaitojen kuntouttavasta työtoiminnasta kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettävissä.

Hankkeen toteuttajana toimii Taito Lappi ry. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke on käynnissä 28.2.2022 saakka ja sen budjetti on 59 000 euroa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Päivi Kuvaja p. 040 530 9879 paivi.kuvaja@taitolappi.fi
Hankepäällikkö Merja Timonen p. 040 017 6447 merja.timonen@taitolappi.fi