Käsityö kuntouttaa! -hanke

 

Helmikuussa 2020 käynnistettiin ESR rahoituksella Käsityö kuntouttaa! kehittämishanke: Käsityö kuntouttaa! -hankkeessa kehitetään uusia palvelumalleja ja työkaluja kädentaitojen ja luontolähtöisten kädentaitojen matalan kynnyksen kuntouttavaan työtoimintaan.

Kehitystyötä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa ja asiantuntijaryhmän tuella.
Kehitystyön tulokset jalkautetaan käytäntöön kahdessa koulutuksessa myöhemmin hankkeen aikana. Palvelumalleista ja toimintakorteista julkaistaan myös sähköiset versiot, jota ovat kaikkien kädentaitojen kuntouttavasta työtoiminnasta kiinnostuneiden vapaasti hyödynnettävissä.

Hankkeen toteuttajana toimii Taito Lappi ry. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hanke on käynnissä 31.7.2022 saakka ja sen budjetti on 59 000 euroa.

Hankkeessa on tuotettu aineistoa, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä. Kädentaitojen kuntouttavan työtoiminnan palvelumalli toimii palveluntuottajan apuna kehittäessä omaa palveluntuotantoaan. Luontolähtöisen kädentaitojen kuntouttavan työtoiminnan malliesimerkkiä voidaan hyödyntää ryhmätoiminnassa sellaisenaan tai sitä voidaan muokata omaan toimintaan sopivaksi. Käsityö-toimintakortit ja Luontokäsityö-toimintakortit ovat tarkoitettu pääsääntöisesti kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tueksi, mutta niiden avulla asiakas voi myös itsenäisesti toteuttaa käsityön. Hankkeessa on tuotettu lisäksi Kiitollisuuspäiväkirja ja Vahvuus-kortit, joita voidaan hyödyntää kuntouttavan työtoiminnan lisäksi myös muussa ryhmä- tai yksilötoiminnassa.

Voit tilata sähköisen aineiston maksutta Taito Shop Rovaniemen verkkokaupasta:

Käsityö kuntouttaa! -hankkeen julkaisut

 

 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja  p. 040 5309879 paivi.kuvaja(at)taitolappi.fi tai toimisto(at)taitolappi.fi