Käsin tehty matkailuympäristö -hanke

 

Taito Lappi ry on käynnistänyt marraskuussa 2023 "Käsin tehty matkailuympäristö" -hankkeen (AKKE, 1.11.2023-31.10.2024), jonka tavoitteena on edistää lappilaisten käsityöalan yrittäjien tuotteiden näkyvyyttä ja myyntiä kehittämällä tuotemarkkinointia matkailun toimialalla.

Hanke toteutetaan työpaketein, jotka on kuvattu alle:

I. Esiselvitys ja tiedon hankinta: kartoitetaan käsityö- ja matkailualan toimijoiden tarpeita liittyen käsityöläisten liiketoiminnan laajentamiseen matkailualalla, etsitään yhteistyökumppanit toiminnan prototypointia varten, toteutetaan benchmarking tukemaan työpaketti II:n työpajoja.

II. Toiminnan prototypointi: luodaan toimintamallia siihen, miten paikallisuutta ja lappilaisuutta, sekä eritoten lappilaista käsityötä tuodaan esille matkailuympäristöissä, ja miten kytketään käsityön näkyminen matkailuympäristöissä käsityöyrittäjien liiketoimintaan tuotemyynnin osalta. Luodaan ja vakiinnutetaan verkostokonseptia, jossa Taito Lappi ry toimii käsityöläisten ja käsityöyrittäjien kokoavana voimana ja liiketoiminnan kehittämisen mahdollistajana. Työpaketti I:n aikana toteutettu benchmarking luo tiedollista pohjaa prototypointivaiheeseen.

III. Tulevaisuuden kartoitus ja tiedon jakaminen: Hankkeen aikana koottu oppi jaetaan julkisesti seminaarissa. Seminaarin yleisöksi tavoitellaan paitsi käsityöalan, myös matkailualan toimijoita, koulutusorganisaatioita sekä kaikkia hankkeen teemoista kiinnostuneita. Seminaarin yhteydessä järjestetään messutyyppinen kohtaamistapahtuma Taito Lappi ry:n tiloissa, jossa matkailu- ja käsityöalan osaajat kohtaavat. Seminaari toteutetaan hybriditoteutuksena: myös etäosallistuminen mahdollistetaan. Hankkeen raportti koostetaan käytännönläheiseksi oppaaksi, joka ohjaa oman toiminnan kehittämiseen käsityöalalla. Opas julkaistaan digitaalisena, ja tallennetaan hankkeen päättymisen jälkeen ladattavaksi Taito Lappi ry:n verkkosivuille.

Hankkeen tuloksena tuotetaan uusien käsityöalan toimintamallien testausta, prototypoidaan yhdistysvetoisen käsityömatkailutoiminnan työtapoja sekä tuotetaan hankkeen opeista opas oman toiminnan kehittämiseen käsityöalalla.

Lisätietoja hankkeesta:

Hankepäällikkö: Laura Laivamaa, kehittämispäällikkö, Taito Lappi ry, laura.laivamaa(at)taitolappi.fi
Hankekoordinaattori: Päivi Kuvaja, toiminnanjohtaja, Taito Lappi ry, paivi.kuvaja(at)taitolappi.fi

 

Syksyllä 2024 toteutamme hankkeen päätöstapahtuman käsityö- ja matkailualan toimijoille suunnatuilla B2B-messuilla, ilmoittaudu mukaan jo nyt: https://forms.gle/9EMwQoSMzWUVZGGn7

 

Sivun kuva hankkeen benchmarkaus-käynniltä helmikuulta 2024: Arctic Tree House Hotelin shopissa myynnissä olevia villasukkia